Patienter skræmt fra vid og sans: Kan blodtryksnedsættende medicin med hydrochlorthiazid give hudkræft ?

Hvis man skal tro udmeldinger fra forskerne og medierne, så  JA – 
Men der er tale om en vis overfortolkning af resultaterne, da man ikke ved om det er medicinen, sygdommen, eller nogle helt andre faktorer, som er årsag til flere tilfælde af hudkræft. hos de patienter som tager denne medicin. Men personligt ville jeg tage det helt roligt, og drøfte med min læge om ikke vi skulle prøve et mere sikkert alternativ.
I medierne lagde man ikke nogen forbehold i for konklusionen. Overskriften i Politiken var ”Populær medicin kan give hudkræft”, efterfulgt af ”Medicin mod forhøjet blodtryk kan give kræft i huden, viser ny forskning. 250 ville undgå kræft, hvis de udskifter medicinen.” og videre ”Hvert tiende tilfælde af en særlig kræftform i huden ville forsvinde, hvis vi fjernede lægemidlet. Eller 250 færre danskere kunne hvert år undgå at få hudkræft”.

Praktiserende læger bestormet efter udmeldingen
Jeg var her i weekenden sammen med nogle praktiserende læger,  hvis konsultationer blev helt lagt ned af forskrækkede patienter, hvoraf flere havde stoppet med at tage deres medicin, med deraf følgende risiko for at de kunne udvikle hjertesvigt, vand på lungerne eller slagtilfælde. Det er nemlig risikoen ved at pludselig stoppe med sin blodtryksmedicin.  Det skal man tænke på med de overskrifter og overfortolkninger.

Hvor stor er den mulige risiko ?
Hvor stor er så risikoen for at udvikle hudkræft ved at bruge dette lægemiddel ? Ifølge den videnskabelige artikel er der tale om at blandt dem der ikke bruger hydrochlorthazid fandtes 4,95 % at udvikle hudkræft gennem årene, mens der ved de almindelige brugere var 5,30 % (dette er min hurtige lommeregner – ikke helt præcis. Desværre har forfatterne ikke oplyst NNH = Number needed to harm, altså hvor mange patienter, der skal tage lægemidlet for at udvikle ét tilfælde af hudkræft). Så der er ikke tale om nogen høj risiko, men hvis sammenhængen er kausal, så er det da en god ide at omstille patienterne til en anden blodtryksnedsættende medicin. Men al medicin har bivirkninger, så det er klart en lægelig opgave at vurdere.

Ro på !
Lægemiddelstyrelsen kom dog hurtigt ud og manede til besindelse og påpegede, ”at studiet ikke dokumenterer en årsagssammenhæng mellem brugen af hydrochlorthazid og hudkræft – men en mulig forbindelse. Det ser bagud og påviser, at de, der får pladecellehudkræft, ofte også har fået hydrochlorthiazid. Derfor skal vi først drage konsekvensen, når vi ved, hvad der er det rigtige at gøre, siger Nikolai Bruun fra Lægemiddelstyrelsen.”
Bemærk at Hydrochlorothiazide ikke er det stof som er i Centyl c. kalium, men det er derimod i 3 kombinationspræparater mod blodtryksforhøjelse og i et præparat uden andre stoffer. 

Den videnskabelige artikel kan findes her: