Myte 5: “Holbæk-modellen har knækket koden til behandling af børnefedme”

”Ingen når Holbæk-modellen til sokkeholderne”

Overlæge Jens-Christian Holm er med Holbæk-modellen til behandling af overvægtige børn blevet kendt i offentligheden som børnelægen, der har knækket koden til effektivt at kunne behandle den ellers vanskelige børnefedme, og hans Holbæk-model anvendes nu af en stribe kommuner, og findes i TV-programmer og bøger.

Ifølge dr. Holm er resultaterne da også enestående, og han citeres i medierne for at ”ud af 1.900 børn og unge har 80 procent opnået og fastholdt en normal vægt efter behandling.” og ”Mellem 70 og 90 procent af børnene taber sig med Holbæk-modellen – og holder vægten. Samtidig reduceres både blodtryk, kolesteroltal, fedtlever og sågar forældrenes overvægt.” Og Dr. Holm er heller ikke bange for at udfordre sine kolleger med udtalelser som ”Ingen når os til sokkeholderne” med henvisning til at andre børnelæger blankt erkender, at deres resultater af behandling af børnefedme er nedslående.

Populær bog om Holbæk-modellen

Personligt har jeg nu også fået røde ører, når jeg tænker på at jeg i beundring for Dr.Holm for en årrække siden offentligt har stået i Holbæk og skamrost lægen i forbindelse med overrækkelse af en pris for hans indsats. Den første rødme på mine ører viste sig da Ugeskrift for Læger bad mig anmelde Dr.Holms bog ”Vægttab der holder hele livet”. I bogen gentages de påståede fantastiske resultater, men desværre kan de end ikke tilnærmelsesvist bekræftes af forfatterens egne publicerede videnskabelige opgørelser. Af de 876 overvægtige børn som indgik i studiet var der 68 % der blev tyndere, målt med alders- og kønskorrigeret BMI, mens 32 % øgede deres fedmegrad. Blandt de 68 % der blev tyndere var der en ca 4% reduktion i deres kropsfedtprocent. Og børnene, der tabte sig, var forsat betydeligt overvægtige ved studiets afslutning. Så det blev en noget kritisk boganmeldelse.

Uetisk over for foreældre og børn, og spild af offentlige midler

I en serie af kritiske artikler i juli 2018 har journalister på Jyllandsposten sat lup på den videnskabelige dokumentation for Holbæk-metoden, og bedt en række forskere inden for relevante specialer at vurdere de videnskabeligt publicerede opgørelser af resultaterne af Holbæk-modellen. 

Journalisterne på Jyllandsposten bad vicedirektør på Det Nordiske Cochrane Center i København Karsten Juhl Jørgensen vurdere Dr.Holms studier, og han konkluderede, at der slet ikke foreligger klinisk kontrollerede studier af Holbæk-modellen, kun retrospektive opgørelser af patienter fulgt på hospitalet. Man kan derfor slet ikke vide om det er selve Holbæk-modellen der skaber et vægttab, eller om det er andre faktorer, f.eks. forældres og børnenes egen indsats når de er startet i et behandlingsforløb. Så man kan faktisk ikke tillade sig at udtale sig om Holbæk-modellen er bedre eller værre end andre behandlinger, da der aldrig er foretaget sammenlignende undersøgelser. Sammen med Professor John Brodersen fra København Universitet konkluderede han, at det tangerer til videnskabelig uredelighed at tilbyde en behandling, som er så dårligt dokumenteret, og om Dr. Holms markedsføring: ”Det er uetisk, når man lover børnene og deres forældre noget, som man reelt ikke har belæg for at love dem”.

I efterfølgende artikler slog professor i klinisk ernæring på Århus Universitet Bjørn Richelsen fast, at staten spilder mange millioner kroner hvert år ved at bevilge kommunerne penge fra sats-midlerne, som de anvender til behandling af fedme med bl.a. Holbæk-modellen: ”Pengene bør i stedet investeres i store, kontrollerede studier, der giver bevis for, hvilken behandling der bedst og billigst giver et varigt vægttab”.

 

Holbæk-modellen formentlig dårligere end andre behandlinger

Med en netop udkommet forskningsrapport som Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, har udarbejdet for Sundhedstyrelsen, og som jeg har medvirket til, bliver det klart at Holbæk-modellen ikke lever op til de gyldne løfter, men også at den formentlig er dårligere end andre behandlingsmuligheder, som samtidig er bedre videnskabeligt funderede. Vurderet ud fra det klassiske kriterium ved vurdering af reduktion af fedmegrad hos børn der vokser,nemlig ”alders- og kønskorrigeret BMI”, så placerer Holbæk-modellen sig i bedste fald nogenlunde i midten, med den indbyggede usikkerhed at der aldrig er gennemført et regelret studie med en kontrolgruppe. Så ingen kender den reelle effekt på børnene ved at anvende Holbæk-modellen. Så indtil der foreligger rimelig solid videnskabelig dokumentation for pris og effekt bør man pege på andre billigere, og bedre dokumenterede behandlinger, som f.eks. Fit for Kids etc.

Set i bakspejlet er vi en række forskere med røde ører, som bør reflektere over om vi ikke burde have kigget på (den manglende) dokumentation for år tilbage, og have råbt vagt i gevær. Historien har mange lighedspunkter med Kejserens Nye Klæder, og hvor børnene er de eneste som opdagede at Holbæk-modellen ikke havde noget tøj på – de tabte sig ikke som lovet !

[Denne artikel har i en let omskrevet version været bragt som klumme på www.propatienter.dk]

Link til omtale af rapporten samt link til Sundhedsstyrelsens rapport

https://nexs.ku.dk/nyheder/2018-nyheder/ny-rapport-opsamler-al-tilgaengelig-viden-om-behandling-af-svaer-overvaegt/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *