Arne Astrup-effekten – kritisk videnskabsjournalistik på videnskab.dk?

Medens forskere, virksomheder og medier fra hele verden roser min forskergruppe på Københavns Universitet for vores gennembrud i fedmebehandlingen, hvor vi kan personificere behandlingen baseret på blod- og fæcesprøver, så kører en journalist på Videnskab.dk en sand kampagne mod os, hvor intet er for småt til at kritisere. 
 
Kritikken fra Videnskab.dk
Et af hovedkritikpunkterne går på pressemeddelelsen fra Københavns Universitet, der med overskriften ”Din afføring afslører, om du kan tabe dig” fortsætter ”Noget så simpelt som en fæcesprøve – det vil sige ‘afføring’ – afslører, om du kan tabe dig ved at følge de officielle anbefalinger og spise Ny Nordisk Hverdagsmad, som er karakteristeret ved et højt indhold af frugt, grøntsager, fibre og fuldkorn.”  Et stykke nede i teksten i pressemeddelelsen citeres jeg for at kalde fundet for ’et gennembrud’. Videnskab.dk hævder at det er kritisabelt at anvende udtrykket ”gennembrud”, når man ikke kan være sikker på at der er en ”kausal sammenhæng” mellem tarmbakterierne og evnen til at tabe sig på den sunde kost, d.v.s. at man ikke kan være sikker på at det er tarmbakterierne, og ikke andre forhold der følger med tilstedeværelsen af disse bakterier, som forårsager om man kan tabe sig. 
 
Er kritikken berettiget ?
Efter min bedste opfattelse afhænger det meget af, hvordan man læser denne overskrift: Står der, at det er bakterierne som forårsager vægttab, eller står der, at det er tilstedeværelsen af bakterierne, der betyder, at man taber sig bedre på en fiber- og fuldkornsrig kost end personer med mangel på bakterierne? Er det ikke berettiget at tale om et gennembrud, når vi nu er i stand til at påvise om overvægtige personer er i stand til at tabe sig eller ej på en sund kost – uanset hvordan årsagssammenhængene er? Vi har faktisk påvist det samme i tre uafhængige studier, så fundene er ret robuste.
 
Skal man kaste med sten, når man bor i et glashus ?
Mit andet spørgsmål er, om Videnskab.dk er de rette til at fare frem og rette en alvorlig kritik mod forskeres brug af overskrifter, der signalerer kausalitet, når der er tale om observerede sammenhænge? Det er pudsigt, at Videnskab.dk’s egen formidling af videnskab nærmest er en guldgrube af nyhedshistorier, hvor de selv gør præcis, hvad de kritiserer os for.
 
Videnskab.dk overdriver budskaberne i forskningsformidlingen
Det kostede mig ca 10 min søgen på Videnskab.dk at finde en stribe artikler, hvor journalisterne overdriver det de videnskabeligt reelt finder. Der er netop her tale om statistiske sammenhænge fundet i befolkningsundersøgelser, som man ikke kan konkludere er kausale. Befolkningsstudier viser, at kaffedrikkere er sundere end dem der ikke drikker kaffe, men skyldes det kaffen eller andre forhold hos kaffedrikkere? Denne tvivl synes ikke at plage Videnskab.dk, hvilket kan læses af overskrifterne:
 
”Sådan påvirker den daglige kop kaffe din sundhed”, ”Kaffe sænker risikoen for at udvikle type 2-diabetes, Parkinsons, Alzheimers, depression …”
Listen er lang”, ”Kæmpestudier: Fem kopper kaffe om dagen er sundt”, og ”Største kaffestudie til dato giver grønt lys for 3-4 kopper om dagen”
Hvis det kan være nogen trøst, så sker det dagligt i stort set alle medier. I den sidste uges tid kan overfortolkningerne findes i stort set alle medier:
 
Overdrivelser i videnskabsformidling er et almindeligt fænomen 
I Politiken: ”Populær medicin kan give hudkræft. Medicin mod forhøjet blodtryk kan give kræft i huden, viser ny forskning. 250 ville undgå kræft, hvis de udskifter medicinen.” Også her er der tale om en forhastet konklusion, da man faktisk kun ved at de patienter, som bruger medicinen, hyppigere får hudkræft. Men er det medicinen eller sygdommen, eller noget helt tredje, som er årsag til hudkræften ?

Selv i Ugeskrift for læger findes det: ”International undersøgelse omfattende over 135.000 deltagere viser, at daglig indtagelse af frugt og grøntsager nedsætter mortaliteten”. Hvorefter omtalen af et observerende befolkningsstudie følger. I stedet for at hænge en enkelt ud for noget som alle gør, så lad os tage en saglig debat om fænomenet.

 

Det er fint Videnskab.dk rejser en debat om formidling af videnskab, og de overdrivelser der ofte signaleres i overskrifterne. Men i stedet for at hænge enkelte forskere ud burde mediet feje for egen dør først og være åben om at det faktisk er et generelt og meget udbredt fænomen, som kræver en mere seriøs diskussion end en heksejagt på enkelt forskergruppe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *